Ir-Raba' u l-Ħames Sena

Karta Mudell għall-Eżami taċ-ĊES tal-2014

Rapport tal-Eżaminaturi taċ-ĊES – Mejju 2011

'Il-Konfoffa tal-Letteratura' – Dr Adrian Grima jiddiskuti l-Komponiment Letterarju

Quo Vadis? – Ix-xbieha tal-ħarruba u s-sens ta’ solitudni fil-poeżija ta’ Rużar Briffa – Dr. Bernard Micallef

 

Skema ta' Mmarkar għall-Eżami taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja