Is-Sit tal-Akkademja tal-Malti

Is-Sit tal-Akkademja tal-Malti

 

https://www.akkademjatalmalti.com/

 

 

L-għanijiet tal-Akkademja huma li:

  • taħdem biex iġġib 'il quddiem il-qagħda tal-Malti bħala lsien nazzjonali fl-oqsma kollha tal-ħajja;
  • tikkontribwixxi għall-politika lingwistika u tippromwovi l-għanijiet kollha li jiffurmaw parti mid-dmirijiet tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, kif definiti fil-Liġi tal-Ilsien Malti L-Att Dwar l-Ilsien Malti (Kap. 470);
  • iġġib 'il quddiem l-istudju fuq l-ortografija Maltija;
  • tippubblika kull sena r-rivista uffiċjali Il-Malti;
  • tibni kuntatt ma' ħbieb tal-Malti u ma' persuni li jużaw il-Malti barra minn Malta.