Il-Ħames Sena

Bit-tama tal-ġar raqad bla għaxa d-dar.

Biex tgħix sew, tkunx tiddependi fuq ħaddieħor għall-għajxien tiegħek, għaliex wisq probabbli tibqa' b'xejn.

 

La ddardarx l-għajn li trid tixrob minnha.

Fil-ħajja ġib ruħek sew kull fejn tkun, għaliex inkella tbati inti stess. Tagħmilx ħsara lil min xi darba jew oħra għad ikunlek ta’ għajnuna.

 

Bil-kwiet u bil-kalma tirbaħ l-arma.

Il-problemi u l-argumenti jissolvew bil-paċenzja, bil-kalma u bir-raġunar inkella flok jonqsu jiżdiedu.