Għall-Ewwel Sena


Għin ruħek biex Alla jgħinek.

Huwa importanti li wieħed jagħmel dak kollu possibbli biex jimxi ’l quddiem. Huwa b’dan il-mod li Alla jkun jista’ jgħinek.
 

 

Iż-żejt jitla' f'wiċċ l-ilma.

Xi darba l-verità toħroġ.

 

 

Is-saħħa m'hemmx prezzha.

Is-saħħa ma tistax tipprezzaha għaliex jekk għandek lilha għandek kollox.