Ħalli Kumment

Date: 05/11/2014

By: Emerson

Subject: Proset

Kemm hi site interessanti u jekk ma tkunx taf x se taqra tista tidhol u tara mi site b hekk liktar li qed nuza

Grazzi

Date: 07/11/2014

By: Ms Dorothy

Subject: Re: Proset

Grazzi Emerson!

Kuntenta ħafna li qed tużaha! Prosit!

Date: 16/11/2013

By: Christine Zammit

Subject: Grazzi

Ghalkemm it-tfal tieghi ma jigux din l-iskola nirringrazjak ta' dan ix-xoghol kollu li tpoggi fuq din is-site. Insiba utli hafna

Date: 16/11/2013

By: Ms Dorothy

Subject: Re: Grazzi

Għażiża Christine,

Grazzi immens talli sibt il-ħin tħalli l-messaġġ tiegħek! Nieħu gost ħafna li qed isibuha utli anke studenti li jmorru skejjel differenti! Nittama li tibqa’ sservi ta’ għajnuna u li tibqgħu tittawlu minn żmien għal-ieħor għal affarijiet ġodda. Jekk ikollkom xi suġġerimenti, tiddejqu xejn tgħadduhom.

Napprezza ħafna!

Dorothy

Date: 07/11/2013

By: Bradley Scalpello

Subject: Zito Zandarell

Miss.Dorothy, dwar Zito il-komponiment aħna irridu niktbu il- komponiment ta 200 kelma? Grazzi ta kull ma taghmel maghna

Date: 11/11/2013

By: Ms Dorothy

Subject: Re: Zito Zandarell

Il-komponiment m'għandux għalfejn isir Bradley. Aħdem l-eżerċizzji ta' qabel.

Date: 28/10/2013

By: Keith George Ciantar 5Y

Subject: Holoq...

Miss,

Din il-holqa https://www.poezijaplus.com/ jekk tmur fuqha, tinduna li mhix valida. Nitolbok biex jekk tkun tista' tnehhi din il-holqa u thalli https://www.maltapoetry.com/ ghax taghti xi ftit rizorsi validi. Nirringrazzjak bil-quddiem...

Keith George Ciantar 5Y

Date: 29/10/2013

By: Ms Dorothy

Subject: Re: Holoq...

Grazzi talli sibt il-ħin tibgħat il-kumment tiegħek Keith. Editjajt il-ħoloq u anke żidt magħhom. Nispera li ssibhom utli!

Date: 09/10/2013

By: miguel

Subject: vera sabiha

prosit miss dorithy veru prosit nirinbgrazjak ghax heda tghini hafna din is site prosit :):):)

Date: 10/10/2013

By: Ms Dorothy

Subject: Re: vera sabiha

Nirringrazzjak Miguel! Napprezza immens :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

New comment