Il-Ħarsa ta’ Rużann

'A Gentleman from Malta' - Bijografija ta' Francis Ebejer

Malta mill-Għajnejn ta'...

 

Il-Ħarsa ta' Rużann - Episodji

Ħajr lil Joseph Spiteri tal-paċenzja li ħa biex tella’ dawn l-episodji. 

Ħajr ukoll lill-Produzzjoni 'Horizons' talli għamlitha iżjed faċli għall-istudenti biex jiffamiljarizzaw ruħhom ma’ dan ir-rumanz.

Dawn il-filmati ttellgħu hawn għal skop edukattiv.

L-Ewwel Episodju

It-Tieni Episodju

It-Tielet Episodju

Ir-Raba' Episodju

Il-Ħames Episodju

Is-Sitt Episodju

Is-Seba' Episodju

It-Tmien Episodju

Id-Disa' Episodju

L-Għaxar Episodju

Il-Ħdax-il Episodju

It-Tnax-il Episodju